Her er du: Indsigtsartikler - Svar til HIFI4ALL.DK fra Brian Mikkelsen 18. januar 2019 | 06:31   
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning


Svar til HIFI4ALL.DK fra Brian Mikkelsen
Af: Brian Mikkelsen, kulturminister  [29.10.2002] Print artikel
D. 19/9-02 fremsendte HIFI4ALL´s redaktør - Bruno Barcelli, en skrivelse til Kulturminister Brian Mikkelsen vedr. forbudet mod import af dvdfilm - her følger svaret!

Kære Bruno Barcelli

Under henvisning til Deres henvendelse af 19. september 2002 skal jeg oplyse følgende:

Det såkaldte infosoc-direktiv – direktivet om ophavsret i informationssamfundet – berører spørgsmålet om import af dvd-film fra USA (region 1) til EU (region 2).

Direktivet indeholder for det første et forbud mod omgåelse af tekniske foranstaltninger, der er anvendt til beskyttelse af fx film. Kulturministeriet fortolker dog direktivet således, at det ikke forbyder omgåelse af regionskodning for at kunne se en dvd-film. Denne fortolkning fremgår af det lovforslag til implementering af infosoc-direktivet, som jeg fremsatte den 2. oktober 2002. 
Derudover indeholder direktivet et forbud mod import af bl.a. dvd’er fra USA med henblik på videresalg uden rettighedshavernes samtykke. Dette kræver en lidt mere detaljeret redegørelse.

Efter den danske ophavsretslov har man hidtil frit kunnet videresprede alle værkseksemplarer (cd'er, dvd'er, bøger m.v.), når de er blevet solgt med rettighedshaverens samtykke; dette gælder, uanset om værkseksemplaret er blevet bragt på markedet i fx USA eller i et EU-land.

Under forhandlingerne om infosoc-direktivet var Danmark samt en række mindre lande modstandere af at begrænse denne ret til fri viderespredning af lovligt erhvervede værkseksemplarer. Det viste sig imidlertid, at der var et kvalificeret flertal herfor. I forbindelse med vedtagelsen af direktivet afgav Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Holland og Irland en erklæring til Rådsprotokollen om, at disse lande er imod begrænsningen, og at reglerne bør genoverve-jes.

Danmark kom altså i mindretal for så vidt angår dette spørgsmål. Regeringen fik dog som led i et samlet kompromis om direktivet mandat til at stemme for direktivet i den foreliggende form.

Direktivet er vedtaget, og det er derfor uomgængeligt, at vi for at leve op til vore EU-retlige forpligtelser skal indføre nye regler om, at det ikke er lovligt at foretage import med henblik på videresalg af værkseksempklarer fra et land uden fra EU, medmindre rettighedshaveren har givet samtykke.

Det er dog værd at bemærke, at reglerne ikke forhindrer den enkelte forbruger i at købe eksemplarer til sig selv via postordre eller internettet, ligesom reglerne i sagens natur ikke forhindrer en i at købe fx dvd-film, når man er på ferie i et andet land.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at den danske regering fortsat vil arbejde for en ændring af disse regler. Dette vil foregå i samarbejde med Patent- og Vare-mærkestyrelsen og Økonomi- og Erhvervsministeriet, da der på varemærkeområdet findes en lignende problemstilling.

Forhåbentlig har denne redegørelse skabt en vis afklaring.

 

Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen 

Andre artikler
Avanceret model for højttalere
17.06.2013
Tidsforvrængning?
07.03.2011
Sådan sætter du din pladespiller korrekt op!
13.02.2011
Digital DIY korrektion af højtalere
26.09.2010
Streaming Audio Media
26.01.2010
Nye Besøgsartikler
Copenhagen HighEnd
28.10.2018
På besøg hos KEF
04.09.2018
Hifi & Surround 2017
29.10.2017
Hifi & Surround 2016
29.10.2016
På besøg hos fleXvoX
08.04.2016
Seneste Nyheder
Cayin A-845 Pro 25th
16.01.2019
Clearaudio Smart Matrix Silent
09.01.2019
Ny Monitor Audio Gold-serie
08.01.2019
Ny KEF R-serie
04.01.2019
Mastersound BoX
03.01.2019
Nye Anmeldelser
Taga TTA-1000
29.12.2018
På med vinylen 15
02.10.2018
Vincent SV-200
13.08.2018
Paradigm Persona B
23.06.2018
Taga HTA-2000Bv.2
17.05.2018
Persondatapolitik  |  Copyright Copyright © 2019 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes