Her er du: Indsigtsartikler - Svar til HIFI4ALL.DK fra Brian Mikkelsen 9. juni 2023 | 19:58   
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning


Svar til HIFI4ALL.DK fra Brian Mikkelsen
Af: Brian Mikkelsen, kulturminister  [29.10.2002] Print artikel
D. 19/9-02 fremsendte HIFI4ALL´s redaktør - Bruno Barcelli, en skrivelse til Kulturminister Brian Mikkelsen vedr. forbudet mod import af dvdfilm - her følger svaret!

Kære Bruno Barcelli

Under henvisning til Deres henvendelse af 19. september 2002 skal jeg oplyse følgende:

Det såkaldte infosoc-direktiv – direktivet om ophavsret i informationssamfundet – berører spørgsmålet om import af dvd-film fra USA (region 1) til EU (region 2).

Direktivet indeholder for det første et forbud mod omgåelse af tekniske foranstaltninger, der er anvendt til beskyttelse af fx film. Kulturministeriet fortolker dog direktivet således, at det ikke forbyder omgåelse af regionskodning for at kunne se en dvd-film. Denne fortolkning fremgår af det lovforslag til implementering af infosoc-direktivet, som jeg fremsatte den 2. oktober 2002. 
Derudover indeholder direktivet et forbud mod import af bl.a. dvd’er fra USA med henblik på videresalg uden rettighedshavernes samtykke. Dette kræver en lidt mere detaljeret redegørelse.

Efter den danske ophavsretslov har man hidtil frit kunnet videresprede alle værkseksemplarer (cd'er, dvd'er, bøger m.v.), når de er blevet solgt med rettighedshaverens samtykke; dette gælder, uanset om værkseksemplaret er blevet bragt på markedet i fx USA eller i et EU-land.

Under forhandlingerne om infosoc-direktivet var Danmark samt en række mindre lande modstandere af at begrænse denne ret til fri viderespredning af lovligt erhvervede værkseksemplarer. Det viste sig imidlertid, at der var et kvalificeret flertal herfor. I forbindelse med vedtagelsen af direktivet afgav Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Holland og Irland en erklæring til Rådsprotokollen om, at disse lande er imod begrænsningen, og at reglerne bør genoverve-jes.

Danmark kom altså i mindretal for så vidt angår dette spørgsmål. Regeringen fik dog som led i et samlet kompromis om direktivet mandat til at stemme for direktivet i den foreliggende form.

Direktivet er vedtaget, og det er derfor uomgængeligt, at vi for at leve op til vore EU-retlige forpligtelser skal indføre nye regler om, at det ikke er lovligt at foretage import med henblik på videresalg af værkseksempklarer fra et land uden fra EU, medmindre rettighedshaveren har givet samtykke.

Det er dog værd at bemærke, at reglerne ikke forhindrer den enkelte forbruger i at købe eksemplarer til sig selv via postordre eller internettet, ligesom reglerne i sagens natur ikke forhindrer en i at købe fx dvd-film, når man er på ferie i et andet land.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at den danske regering fortsat vil arbejde for en ændring af disse regler. Dette vil foregå i samarbejde med Patent- og Vare-mærkestyrelsen og Økonomi- og Erhvervsministeriet, da der på varemærkeområdet findes en lignende problemstilling.

Forhåbentlig har denne redegørelse skabt en vis afklaring.

 

Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen 

Andre artikler
Avanceret model for højttalere
17.06.2013
Tidsforvrængning?
07.03.2011
Sådan sætter du din pladespiller korrekt op!
13.02.2011
Digital DIY korrektion af højtalere
26.09.2010
Streaming Audio Media
26.01.2010
Nye Besøgsartikler
På besøg hos Dantax/Raidho
18.04.2023
På besøg hos Nordsø Records
07.03.2022
CPH HighEnd 2019
27.10.2019
På besøg hos Michell Engineering
26.09.2019
Copenhagen HighEnd
28.10.2018
Seneste Nyheder
Nyt fra Clearaudio
07.06.2023
Tangent TV II & DAC II
15.04.2023
Clearaudio Profiler
24.04.2023
Rega Elex MK4
20.04.2023
Dayens Ampino
02.03.2023
Nye Anmeldelser
Raidho X1.6
15.03.2023
På med vinylen 20
16.08.2022
Scansonic MB3.5b
09.06.2022
Tektron TK2A3/45S-REF
03.04.2022
Heco Belladonna
11.02.2022
Persondatapolitik  |  Copyright Copyright © 2023 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes